Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2014

jestemfoka

foxmouth:

Brothers Grimm's Homeland, 2013 | Kilian Schönberger
Reposted fromMoonTide MoonTide viaseksgrupowy seksgrupowy
jestemfoka

Chicago Fog / Michael Salisbury

1998 85e0

highenoughtoseethesea:

Texas Lineup

Reposted fromSphinx Sphinx viakotzmarsa kotzmarsa
jestemfoka
2099 80f2
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viakotzmarsa kotzmarsa
jestemfoka
3635 3a3a
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaeazyi eazyi
jestemfoka
Zakochałem się – mówię, przekrzywiając głowę w jej kierunku; jestem bezradny, jestem jak organiczna definicja angielskiego słówka „pathetic”, jestem jak podstarzały Donnie Darko, jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie, jestem jak otwarta czakra, cieknący kran i krwawiący nos. Obraz teledysku zaczyna się chybotać, ona się śmieje i celuje pudełkiem w kierunku jednego z unieruchomionych babokloców, i nagle niebo eksploduje różem, taśma zaczyna się topić, świat sika na mnie mistyką – mam dwadzieścia pięć lat, chyba łysieję, i powoli uwypukla mi się brzuch, nie obgryzam już paznokci, szukam pracy i nie myślałem, że spotka mnie to jeszcze kiedykolwiek w życiu – to jak usłyszeć po raz pierwszy w życiu Pixies, jak pierwsze grzyby, jak powolne odfoliowywanie kasety z In utero, którą kupiłeś sobie za rozbitą skarbonkę.
Reposted frommartynkowa martynkowa viajakubzulczyk jakubzulczyk
jestemfoka
jestemfoka
jestemfoka
jestemfoka
jestemfoka
jestemfoka

September 22 2014

jestemfoka
5153 e7c9 500
jestemfoka
5078 a0f3 500
jestemfoka
4905 8003 500
2303 45ed 500
jestemfoka
2591 72d4
Lake Misurina
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viawilcza wilcza
jestemfoka
2737 d4bd
Reposted fromlove-autumn love-autumn viajapierdolewo japierdolewo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl